مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی: مقاله it

عصر ما، عصر انتقال از جهان واقعی به دوران زندگی در فضایی دوجهانی است. گرچه هنوز نهادها و سازمان های مجازی شکل نگرفته اند، اما ظهور جهانی نو به نام جهان مجازی را در دور و بر خود احساس می کنیم.
جهان مجازی هویت معلم و فراگیر را به شدت تغییر می دهد و وظایف و نقش های جدیدی برای آنها پدید می آورد.
سازنده گرایان با تاکید بر فعالیت یادگیرنده در فرآیند یادگیری معتقدند که دانش از بیرون به فرد منتقل نمی شود، بلکه آن چه وی از طریق حواسش دریافت می کند، براساس فردیت خویش تفسیر و پردازش می کند. آنها نقش معلم را مربی کنار میدان و تسهیل کننده یادگیری می دانند و بر یادگیری موقعیتی تاکید می کنند.


 
درخواست کارت اینترنت برای همکاران فعال ای تی
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی: نامه اداری

به : اداره آموزش و پرورش  منطقه جرقویه علیا تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی

بدین وسیله به اطلاع می رساند که گروه یاددهی یادگیری دوره راهنمایی منطقه به منظور تشویق  و ترغیب همکاران و دانش آموزان به فعالیتهای آموزشی از طریق IT ، نیاز به کارت های اشتراک اینترنتی جهت اهدا به دانش آموزان  و دبیران مستعد ، علاقمند و فعال در این زمینه دارد.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به درخواست گروه اقدامات لازم مبذول فرمایند


 
درخواست کارگاه رایانه دبیرستان شهید مطهری برای اموزش رایانه
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی: نامه اداری

به : اداره آموزش و پرورش منطقه جرقویه علیا – تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به اهمیت برنامه ها و نقش IT در آموزش و اهتمام گروه یاددهی یادگیری راهنمایی در این ارتباط و بنا به درخواست همکاران، گروه یاددهی یادگیری راهنمایی منطقه در نظر دارد کلاس های آموزشی مبانی رایانه و تولید محتوای الکترونیکی و ساخت وبلاگ و ایمیل را بطور جداگانه برای دبیران داوطلب خواهر و برادر برگزار نماید به همین منظور نیازبه استفاده از کارگاه رایانه ی دبیرستان شهید مطهری به مدت 6 جلسه بعد از ظهر ها است . لذا خواهشمند است دستور فرمائید همکاری و مساعدت لازم به این گروه بعمل آید.


 
درخواست کارگاه رایانه دبیرستان شهید مطهری برای اموزش رایانه
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی: نامه اداری

به : اداره آموزش و پرورش منطقه جرقویه علیا – تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به اهمیت برنامه ها و نقش IT در آموزش و اهتمام گروه یاددهی یادگیری راهنمایی در این ارتباط و بنا به درخواست همکاران، گروه یاددهی یادگیری راهنمایی منطقه در نظر دارد کلاس های آموزشی مبانی رایانه و تولید محتوای الکترونیکی و ساخت وبلاگ و ایمیل را بطور جداگانه برای دبیران داوطلب خواهر و برادر برگزار نماید به همین منظور نیازبه استفاده از کارگاه رایانه ی دبیرستان شهید مطهری به مدت 6 جلسه بعد از ظهر ها است . لذا خواهشمند است دستور فرمائید همکاری و مساعدت لازم به این گروه بعمل آید.


 
درخواست امتیاز برای همکاران فعال در زمینه فن اوری اطلاعات
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی: نامه اداری

به : اداره آموزش و پرورش  منطقه جرقویه علیا تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی

بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به اهمیت برنامه ها و نقش IT در آموزش و اهتمام گروه یاددهی یادگیری راهنمایی در این ارتباط در سال جاری خواهشمند است دستور فرمائید مدیران محترم آموزشگاههای راهنمایی منطقه با اطلاع رسانی به دبیران در پانل دفتر ، امتیازاتی را به همکاران فعال در این رشته اختصاص دهند.