» فرایند یاددهی – یادگیری در مدارس با رویکرد پژوهش محوری :: دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۸
» تاثیر استفاده از تکنولوژی آموزشی در امر یادگیری و آموزش :: دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۸
» گزارش بازدید از آموزشگاه راهنمایی دخترانه کوثر اسفنداران :: دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۸
» گزارش بازدیدراهنمایی پسرانه ی شهید سالی :: دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۸
» گزار :: دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۸
» گزارش بازدید :: دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۸
» مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۸
» درخواست کارت اینترنت برای همکاران فعال ای تی :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۸
» درخواست کارگاه رایانه دبیرستان شهید مطهری برای اموزش رایانه :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۸
» درخواست کارگاه رایانه دبیرستان شهید مطهری برای اموزش رایانه :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۸
» درخواست امتیاز برای همکاران فعال در زمینه فن اوری اطلاعات :: دوشنبه ٤ آبان ،۱۳۸۸
» همکاری و راهنمایی شرکت کنندگان در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی :: دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۸
» اعلام وضعیت کارگاه IT ، مواد آموزشی الکترونیکی و نیاز الکترونیکی مدارس راهنمایی :: دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۸
» برنامه سالانه گروهی یاددهی یادگیر ی جرقویه علیا در سال 88 :: دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۸
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: دوشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸۸