درخواست کارگاه رایانه دبیرستان شهید مطهری برای اموزش رایانه

به : اداره آموزش و پرورش منطقه جرقویه علیا – تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به اهمیت برنامه ها و نقش IT در آموزش و اهتمام گروه یاددهی یادگیری راهنمایی در این ارتباط و بنا به درخواست همکاران، گروه یاددهی یادگیری راهنمایی منطقه در نظر دارد کلاس های آموزشی مبانی رایانه و تولید محتوای الکترونیکی و ساخت وبلاگ و ایمیل را بطور جداگانه برای دبیران داوطلب خواهر و برادر برگزار نماید به همین منظور نیازبه استفاده از کارگاه رایانه ی دبیرستان شهید مطهری به مدت 6 جلسه بعد از ظهر ها است . لذا خواهشمند است دستور فرمائید همکاری و مساعدت لازم به این گروه بعمل آید.

/ 0 نظر / 13 بازدید