اعلام وضعیت کارگاه IT ، مواد آموزشی الکترونیکی و نیاز الکترونیکی مدارس راهنمایی

به : اداره آموزش و پرورش  منطقه جرقویه علیا تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی

بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به نقش IT در آموزش و اهتمام گروه یاددهی یادگیری راهنمایی در این ارتباط لازم است آموزشگاهها  نیز   در این باره نقش بیشتری داشته و همکاری لازم را با همکاران بنمایند در این راستا خواهشمند است دستور فرمائید  مدیران محترم راهنمایی وضعیت کارگاه IT ، مواد آموزشی الکترونیکی و همچنین نیاز مدارس در این رابطه را اعلام نمایند.

                                                                                                     با تشکر

گروه آموزشی  یاددهی یادگیری  جرقویه علیا

/ 0 نظر / 14 بازدید