درخواست کارت اینترنت برای همکاران فعال ای تی

به : اداره آموزش و پرورش  منطقه جرقویه علیا تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی

بدین وسیله به اطلاع می رساند که گروه یاددهی یادگیری دوره راهنمایی منطقه به منظور تشویق  و ترغیب همکاران و دانش آموزان به فعالیتهای آموزشی از طریق IT ، نیاز به کارت های اشتراک اینترنتی جهت اهدا به دانش آموزان  و دبیران مستعد ، علاقمند و فعال در این زمینه دارد.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به درخواست گروه اقدامات لازم مبذول فرمایند

/ 0 نظر / 10 بازدید