گزارش بازدید

 از آموزشگاه راهنمایی دخترانه ی فجر   مورخه 11/7/88

در این جلسه از کارگاه حرفه وفن اموزشگاه بازدید شد دبیر محترم به اتفاق دانش اموزان مشغول انجام کار عملی ( بستن مدار الکتریکی ) بودند

که دبیر محترم این رشته از کمبود امکانات کارگاهی رنج می برد، پس از درمیان گذاشتن این موضوع با مدیر محترم ایشان قول مساعد در این ارتباط را دادندکه در حد توان مدرسه وسایل مورد نیاز کارگاه را فراهم نمایند.

از دفاتر کلاسی بازدید گردیدنمرات مستمر به خوبی در دروس مختلف ثبت شده بود که جای تقدیر دارد.

/ 0 نظر / 19 بازدید