ایمیل و وبلاگ همکاران

نام دبیر و رشته

ایمیل

وبلاگ شخصی

حسین جمشیدی /علوم تجربی

Ofogh.2777@yahoo.com

Ofoghhasanabad.parsiblog.com

علی صادقی / حرفه و فن

aligongi@yahoo.com

Aligongi.blogfa.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید