برنامه سالانه گروهی یاددهی یادگیر ی جرقویه علیا در سال 88

جلسه

تاریخ

خلاصه فعالیت به اولویت ها و فعالیت های یاددهی –یادگیری

1

مهرماه

6/7/88

-تهیه و تدوین جدول زمان بندی 

-درخواست  تولید  cd محتوای الکترونیکی از همکاران برای شرکت در جشنواره استانی طبق بخشنامه

2

13/7/88

-درخواست از مدارس مبنی بر اعلام وضعیت کارگاه IT ومواد اموزشی الکترونیکی موجود و نیازهای مدارس

3

20/7/88

درخواست از مدیران مدارس برای لحاظ نمودن امتیاز همکاران فعال در قسمت IT

درخواست اشتراک کارت اینترنت از اداره جهت تشویق دانش آموزان فعال و علاقمند به کار با it

4

27/7/88

بازدید از مدارس شهید منصوری و محدثه و آموزش ساخت ایمیل برای همکاران شاغل دراین  اموزشگاهها

5

آبانماه

4/8/88

تهیه مقاله در زمینه نقش IT در پیشبرد اهداف آموزشی و ارسال به مدارس

6

11/8/88

بازدید از مدارس راهنمایی رامشه و آموزش ساخت ایمیل برای همکاران شاغل دراین  اموزشگاهها

7

18/8/88

درخواست سئوالات خرداد سال قبل جهت بازبینی و ارائه بازخورد به همکاران

8

25/8/88

بازدید از مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه اسفنداران  و آموزش ساخت ایمیل برای همکاران شاغل دراین  اموزشگاهها

9

آذرماه

2/9/88

درخواست طرح درس از همکاران بصورت الکترونیکی (power point – Atoun)

10

9/9/88

بازدید از مدارس دخترانه و پسرانه راهنمایی مالواجرد و آموزش ساخت ایمیل برای همکاران شاغل دراین  اموزشگاهها

11

16/9/88

مجمع عمومی منطقه ( برگزاری کارگاه اموزشی IT  )

12

23/9/88

بازدید از مدارس راهنمایی دستجرد و کمال آباد و آموزش ساخت ایمیل برای همکاران شاغل دراین  اموزشگاهها

30/9/88

درخواست نمونه سئوال از همکاران بصورت الکترونیکی

13

دیماه

7/10/88

درخواست برگزاری نمایشگاه وسایل دست ساز دانش آموزی برای هفته مشاغل (اردیبهشت ماه )

14

14/10/88

بازدید از مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه رامشه

15

21/10/88

تهیه مقاله علمی اموزشی با محوریت یاددهی یادگیری

16

28/10/88

بازدید از مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه روستای اسفنداران

17

بهمن ماه

5/11/88

بازدید از مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه محدثه و شهید منصوری

18

12/11/88

درخواست از همکاران جهت ارائه مطالب درسی برای برنامه ریزی پیک های نوروزی الکترونیکی منطقه

19

19/11/88

بازدید از مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه مالواجرد

20

26/11/88

تعطیل رسمی

17

 

اسفند

ماه

3/12/88

برگزاری کارگاه اموزشی IT   ساخت وبلاگ

18

10/12/88

بازدید از مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه روستاهای دستجرد و کمال اباد

19

17/12/88

تهیه پیک نوروزی الکترونیکی و اعلام به مدارس جهت استفاده دانش اموزان

20

24/12/88

تهیه مقاله علمی اموزشی و ارسال به مدارس

17

فروردین ماه

16/1/88

بررسی پیک نوروزی الکترونیک و بررسی میزان مشارکت دانش اموزان از طریق اینترنت

18

23/1/88

بازدید از مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه رامشه

19

30/1/88

بررسی پیکهای نوروزی استانی بازدید از مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه مالواجرد

17

اردیبهشت ماه

6/2/88

بازدید از مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه روستای اسفنداران

18

13/2/88

بازدید از مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه کمال اباد و دستجرد و نمایشگاههای وسایل دست ساز دانش اموزی

19

20/2/88

درخواست نمونه سئوالات امتحانی پایان ترم از همکاران و بازدید از مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه حسن اباد

20

27/2/88

جمع بندی فعالیتهای سالیانه و ارسال به استان به صورت الکترونیکی

/ 0 نظر / 14 بازدید