# اعلام_وضعیت_کارگاه_it

اعلام وضعیت کارگاه IT ، مواد آموزشی الکترونیکی و نیاز الکترونیکی مدارس راهنمایی

به : اداره آموزش و پرورش  منطقه جرقویه علیا – تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی بدین وسیله به استحضار میرساند با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید