# برنامه_سالانه_گروه_88

برنامه سالانه گروهی یاددهی یادگیر ی جرقویه علیا در سال 88

جلسه تاریخ خلاصه فعالیت به اولویت ها و فعالیت های یاددهی –یادگیری 1 مهرماه 6/7/88 -تهیه و تدوین جدول زمان بندی  -درخواست  تولید  cd محتوای الکترونیکی از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید