# نامه_اداری

درخواست کارگاه رایانه دبیرستان شهید مطهری برای اموزش رایانه

به : اداره آموزش و پرورش منطقه جرقویه علیا – تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی بدین وسیله به استحضار میرساند با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

درخواست کارگاه رایانه دبیرستان شهید مطهری برای اموزش رایانه

به : اداره آموزش و پرورش منطقه جرقویه علیا – تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی بدین وسیله به استحضار میرساند با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

درخواست امتیاز برای همکاران فعال در زمینه فن اوری اطلاعات

به : اداره آموزش و پرورش  منطقه جرقویه علیا – تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی بدین وسیله به استحضار میرساند با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید