درخواست امتیاز برای همکاران فعال در زمینه فن اوری اطلاعات

به : اداره آموزش و پرورش  منطقه جرقویه علیا تکنولو‍‍‍ژی و گروههای آموزشی

بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به اهمیت برنامه ها و نقش IT در آموزش و اهتمام گروه یاددهی یادگیری راهنمایی در این ارتباط در سال جاری خواهشمند است دستور فرمائید مدیران محترم آموزشگاههای راهنمایی منطقه با اطلاع رسانی به دبیران در پانل دفتر ، امتیازاتی را به همکاران فعال در این رشته اختصاص دهند.

/ 0 نظر / 9 بازدید